A+ A- A Wysoki kontrast
Modernizacja hospicjum

Budynek w którym prowadzimy obecnie działalność leczniczą nie jest dostosowany do obowiązujących wymogów prawnych: Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112,poz. 654) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U Nr 12 poz. 739) ,a także zmiany w Ustawie Prawo budowlane, spowodowały konieczność podjęcia decyzji o przebudowie (modernizacji) i dostosowaniu budynku hospicjum do wymogów.

W pierwszej kolejności planujemy przeprowadzenie robót budowlanych a następnie wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń: zakup sprzętu i wyposażenia hospicjum (dodatkowe 4 łóżka); wyposażenie zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego (25 łóżek); wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej; wyposażenie kuchni oddziałowej .

Działania te spowodują dostosowanie zakładu do wymogów prawnych oraz poprawią jakość i zwiększą dostępność do usług medycznych : hospicyjnych i dla pacjentów przewlekle chorych.

Darowizna

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, ul. Pancerniaków 3

Numer konta: 68150013731213700383910000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.
Regulamin przekazywania darowizn

Blisko chorego