A+ A- A Wysoki kontrast
Historia

1995

Rozpoczęcie działalności przez Zespół Opieki Paliatywnej w strukturach ZOZ Włodawa. W skład Zespołu Opieki Paliatywnej wchodziły: Oddział Opieki Paliatywnej, Zespół Opieki Domowej oraz Poradnia Leczenia Bólu. Opieką sprawowaną przez zespół interdyscyplinarny obejmowano pacjentów z terenu powiatu włodawskiego. Dnia 12.10.1995 roku został przyjęty pierwszy pacjent do Oddziału Opieki Paliatywnej.

2003

Dnia 24.09.2003 roku na zebraniu Komitetu Założycielskiego zostało powołane uchwałą Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
Dnia 26.11.2003 roku zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie ,XI Wydziale Gospodarczym KRS i uzyskało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000181031.

2004

Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” utworzyło Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej ”Hospicjum”, w skład którego weszły: Hospicjum Stacjonarne, Hospicjum Domowe oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej.

2005

Dnia 01.01.2005 roku SZOH „Hospicjum” rozpoczął działalność , prowadzony i wspierany finansowo przez Towarzystwo. Zakład przejął na zasadzie porozumienia stron dotychczasowych pracowników Zespołu Opieki Paliatywnej.

2006

Dnia 20.03 2006 roku Hospicjum Domowe otrzymało nowy samochód Renault Kangoo zakupiony ze środków Towarzystwa.

2007

Dnia 30.11.2007 roku na XV sesji Rady Miejskiej we Włodawie zapadła decyzja o sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki pod budowę Domu Hospicyjnego.

2008

Dnia 22.02.2008 roku Burmistrz miasta Włodawa Jerzy Wrzesień i Prezes Towarzystwa Wiesława Puchala podpisali akt notarialny, w którym przekazano działki nr 2411i 2412 o powierzchni 6436 m2 na budowę Domu Hospicyjnego.
Wykonano projekt architektoniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.

2009

Wykonano pierwszy etap budowy Domu Hospicyjnego: przyłącze energetyczne, ogrodzenie działki, fundamenty i ściany fundamentowe oraz roboty ziemne na działce.

2009 – 2017

Kontynuacja prac budowlanych, wykonano konstrukcję dachu i pokryto blachodachówką, wykonano rynny. Roboty budowlane i porządkowe wokół budynku.

2018 – 2020

Wykonano instalację kanalizacji wewnętrznej w całym budynku, oraz przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe do budynku.

Podjęto decyzję o kontynuacji prac budowlanych i wykończeniowych w segmencie B i C (hospicyjnym i wspólnym) budynku.

Wykonano: podłoże pod posadzkę, stolarkę okienną, ścianki działowe, strop podwieszany, instalacje wentylacji z odzyskiem ciepła, wewnętrzne instalacje elektryczne oraz sieci komputerowej, tynki wewnętrzne.

Następnie wykonano instalacje ogrzewania podłogowego, CWU, zimnej wody, instalację wodną przeciw pożarową, skrzynki rozdzielcze do CO. Wykonano posadzki.

Zamontowano drzwi zewnętrzne. Zamontowano stelaże do WC i bidetów. Wykonano montaż włączników, gniazdek, oświetlenia głównego, nocnego i awaryjnego oraz lampy UV. Ocieplono strop. Wykonano gruntowanie, szpachlowanie i malowanie stropu i ścian.

Ocieplono ściany zewnętrzne oraz przygotowano do tynkowania tynkiem strukturalnym.

Podłączono instalację odgromową oraz przyłącze energetyczne do budynku. Wykonano opaskę odwadniającą wokół budynku.

W części hospicyjnej i wspólnej położono glazurę i terakotę. Zamontowano drzwi wewnętrzne.

W części ZOL przygotowano podłoże i wykonano podkład pod posadzki. Zamontowano oświetlenie i drzwi wewnętrzne do kaplicy.szy etap budowy Domu Hospicyjnego: przyłącze energetyczne na działce, ogrodzenie działki, fundamenty i ściany fundamentowe oraz roboty ziemne.

Darowizna

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, ul. Pancerniaków 3

Numer konta: 68150013731213700383910000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.
Regulamin przekazywania darowizn

Blisko chorego