W 2022 zakończyliśmy budowę Hospicjum Stacjonarnego
2023-04-23

2022 - to był niezwykły rok. Po 12 latach zakończyliśmy budowę Hospicjum.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonaliśmy: podłączenie budynku do ogrzewania z sieci miejskiej, montaż pompy ciepła do ogrzania wody, zakończyliśmy montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, wyposażyliśmy Hospicjum w sprzęt i aparaturę medyczną, szafki medyczne, zakupiliśmy wyposażenie gabinetów lekarskich, wyposażenie kuchni, szatni i magazynów oraz Kaplicy Hospicyjnej.

Dnia 27 września 2022 roku przenieśliśmy się do nowego Hospicjum przy ulicy Pancerniaków 3.

Dziękujemy naszym Darczyńcom i Wolontariuszom, Proboszczom i Parafianom, wszystkim podatnikom przekazującym 1% podatku dochodowego.

Dziękujemy samorządom gminnym Hańska, Gmina Wola Uhruska, Gmina Włodawa, Włodawa Miasto Trzech Kultur.

Dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom, WFOŚIGW, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie, Zarządowi Kółka Rolniczego we Włodawie, pracownikom Nadleśnictwo Sobibór, Lasy Państwowe.

Szanowni Państwo serdecznie dziękujemy.

Wasza pomoc daje nam ogromną motywację do dalszej pracy. Utwierdza w przekonaniu, że działania jakich się podejmujemy mają sens.

Ta pomoc jest świadectwem, że nie jesteśmy sami z wyzwaniami jakich doświadczyliśmy i jakie jeszcze są przed nami.

Serdecznie dziękujemy.

Kalendarium budowy Hospicjum 2021
2021-12-28

W tym roku wykonano:

- montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych do Kaplicy;
- zakończenie obróbki wszystkich drzwi wewnętrznych;
- montaż armatury łazienkowej i wózkowanny;
- położenie gruntu i tynku strukturalnego;
- dostawa wykładziny podłogowej homologicznej;
- wylewka pod wykładzinę podłogową;
- montaż wykładziny w salach chorych, gabinetach: lekarskim i zabiegowym oraz dyżurce pielęgniarek i na korytarzach.

W trakcie:
- oczekujemy na podłączenie centralnego ogrzewania do budynku Hospicjum;
- oczekujemy na wykonanie drogi dojazdowej do budynku Hospicjum.

A w przyszłym roku: wyposażenie w sprzęt i aparaturę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za pomoc w dokończeniu budowy.

Kontynuacja budowy Hospicjum 2020 r.
2021-02-10

Ponownie od początku 2020 roku rozpoczęto prace przy budowie Domu Hospicyjnego we Włodawie przy ul. Pancerniaków 3-5.

W styczniu wykonano odwodnienie murów i opaskę wokół budynku.

W lutym zamontowane zostały skrzynki rozdzielcze do ogrzewania pomieszczeń wraz ze sterowaniem, oraz stelaże do sedesów i bidetów.

Od lutego do końca kwietnia układano glazurę i terakotę w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni.

W marcu i kwietniu szpachlowano, gruntowano oraz malowano farbą podkładową ściany i sufity.

W dniach 2-15 sierpnia ponad 60 wolontariuszy, uczestnicy programu Liga NGOs w ramach „Projektu społecznego” malowali ściany i sufity, sprzątali pomieszczenia. Uporządkowali plac wokół budynku i wykosili trawę. W drugiej części budynku wyrzucono nadmiar ziemi i wykopano fundamenty pod ścianki działowe oraz przygotowano podłoże pod wylanie chudego betonu.

W drugiej połowie sierpnia położono kanalizację wewnętrzną w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym.

We wrześniu dostarczono zamówione drzwi wewnętrzne.

We wrześniu i październiku podłączono zasilanie główne, tablice rozdzielcze z oprzyrządowaniem, zamontowano lampy bakteriobójcze, oświetlenie główne, awaryjne i nocne, oraz gniazdka i wyłączniki elektryczne.

W październiku położono podkład betonowy pod posadzkę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

W listopadzie zamontowano drzwi wewnętrzne – 39 sztuk i w grudniu wykonano obróbkę drzwi wewnętrznych.

Na tym zakończono prace budowlane i instalacyjne w 2020 roku.
 

Kontynuacja budowy Hospicjum 2018-2019
2020-01-08

Prace przy budowie Domu Hospicyjnego we Włodawie przy ul. Pancerniaków 3 -5 ponownie ruszyły pod koniec 2018 roku.

W grudniu 2018 rozpoczęto prace ziemne wewnątrz budynku, wykopy pod kanalizację, położono całą instalację kanalizacyjną łącznie z wyjściami do studzienek, wykonano również przyłącze do sieci miejskiej. Przygotowano podłoże wewnątrz budynku i wykonano podkład betonowy tzw. chudy beton oraz wstawiono okna.

Z powodu spadku temperatury prace przerwano. W lutym 2019 roku zamontowano konstrukcję metalową i podwieszono strop. Postawiono ścianki działowe i przygotowano budynek do montażu instalacji elektrycznej, przywoławczej, informatycznej. Prace zostały wykonane w ciągu miesiąca, zamontowano tablice rozdzielcze oraz przygotowano pomieszczenie do montażu serwerowni.

Wykonano przyłącze wodociągowe i zamontowano licznik zimnej wody w pomieszczeniu technicznym, zamontowano również hydrant pożarowy. Ujęcie wodne było niezbędne do rozpoczęcia tynkowania ścian wewnętrznych. W maju przy sprzyjającej pogodzie rozpoczęto maszynowe tynki wewnętrzne, tynkowanie zakończono w lipcu.

W międzyczasie położono instalację wentylacyjną wraz z ujęciem powietrza oraz wykonano pomieszczenie na poddaszu niezbędne do zamontowania rekuperatorów.

W połowie lipca 2019 roku rozpoczęto w pomieszczeniach prace montażowe instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji przeciwpożarowej do dwóch hydrantów pożarowych oraz centralnego ogrzewania łącznie z położeniem izolacji w postaci foli budowlanej i styropianu podłogowego. Zakończenie prac nastąpiło z końcem sierpnia.

W pierwszej połowie września położono posadzki we wszystkich pomieszczeniach oraz wstawiono parapety wewnętrzne pod oknami.

W pierwszych dniach października rozpoczęto prace przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynku styropianem, obróbce okien, położeniu siatki oraz przygotowaniu podłoża do tynkowania tynkiem strukturalnym.

Pod koniec października zamontowano drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeciwpożarowe oraz wewnętrzne aluminiowe, wszystkie z szybami bezpiecznymi.

W połowie listopada 2019 roku wykonano ocieplenie stropu oraz wieńców, zakryto część instalacji wentylacyjnej na poddaszu. Na koniec listopada uporządkowano plac wokół budynku Domu Hospicyjnego, wywieziono zalegający gruz oraz odpady budowlane. W pierwszych dniach grudnia podłączono instalację odgromową oraz wykonano przyłącze energetyczne do budynku.

Na tym zakończono prace w 2019 r.
 

Modernizacja hospicjum
2018-11-28

Budynek w którym prowadzimy obecnie działalność leczniczą nie jest dostosowany do obowiązujących wymogów prawnych: Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112,poz. 654) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U Nr 12 poz. 739) ,a także zmiany w Ustawie Prawo budowlane, spowodowały konieczność podjęcia decyzji o przebudowie (modernizacji) i dostosowaniu budynku hospicjum do wymogów.

W pierwszej kolejności planujemy przeprowadzenie robót budowlanych a następnie wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń: zakup sprzętu i wyposażenia hospicjum (dodatkowe 4 łóżka); wyposażenie zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego (25 łóżek); wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej; wyposażenie kuchni oddziałowej .

Działania te spowodują dostosowanie zakładu do wymogów prawnych oraz poprawią jakość i zwiększą dostępność do usług medycznych : hospicyjnych i dla pacjentów przewlekle chorych.

...więcej