Radni Miejscy we Włodawie pomagają Hospicjum

W ramach zadania „Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem” Gmina Miejska Włodawa reprezentowana przez Pana Wiesława Muszyńskiego Burmistrza Włodawy, przekazała do użytkowania sprzęt medyczny: 3 koncentratory tlenu De Vilbiss 525 KS o wartości 9639,00 złotych i 1 płuczko-dezynfektor o wartości 40 360,14 złotych.

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi i Radnym Miejskim.