1,5 procent

Kiedy pomagasz stajesz się lepszy

Kto może wpłacić 1,5% ?

 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

1,5% – TWÓJ PODATEK – TWOJA DECYZJA
Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady przekazywania 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego !!!

Wprowadzono ułatwienia, dzięki którym nie musimy wpłacać kwoty 1,5% podatku na konto bankowe organizacji. Podatek przekaże za nas urząd skarbowy. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę i nr KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć oraz przekazywaną kwotę podatku.

Jeżeli chcesz podarować 1,5% swojego podatku naszemu Towarzystwu musisz w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28):

 1. Podać nazwę wybranej organizacji – Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
 2. Podać nr KRS organizacji – 0000181031.
 3. Podać kwotę wpłaty ( nie większą niż wyliczony 1,5% podatku dochodowego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Ważne informacje!

 1. Organizacje, które mają prawo otrzymywać 1,5% znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym.
 2. Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
 3. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
 4. Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji!
 5. 1,5% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie do 30 kwietnia lub do 31 stycznia , jeśli rozliczasz się na zasadach ryczałtu.

Informacje dla emerytów:

Jeśli jesteś emerytem i Twój podatek rozlicza ZUS ,wypełnij dodatkowo PIT 37.