Kontakt

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

Adres: 22-200 Włodawa, ul. Pancerniaków 3
Tel./fax 784 096 701
e-mail: hospicjum@onet.eu
www.hospicjum-wlodawa.pl
NIP 565-143-16-89 ; REGON 110714533 ; KRS 0000181031
Nr rachunku bankowego Santander Bank
68 1500 1373 1213 7003 8391 0000

prowadzi:

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej “Hospicjum”

*hospicjum stacjonarne – 12 łóżek
*hospicjum domowe

Adres: 22-200 Włodawa, ul. Pancerniaków 3
Tel./fax 784 096 701
e-mail: hospicjum@onet.eu
NIP 565-143-16-89 REGON 110714533

Formularz kontaktowy